Kommunegrafikk Hordaland

Side fra Hordaland fylkeskommune som samler statistikk for hver kommune i Hordaland om disse temaene: Folketall, flytting, boligbygging, arbeidsledighet og sysselsetting.

Alle bakgrunnsdata er tilgjengelig i en Excel-fil for hver kommune. Filene oppdateres årlig. Dessuten grafiske framstillinger i PowerPoint-format.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.hfk.no/Hordaland-fylkeskommune/Regional-utvikling/Kart-og-statistikk/Kommunegrafikk/
Last Updated November 27, 2014, 20:43 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:32 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus