Akvakulturtillatelser

Fiskeridirektoratets register over akvakulturtillatelser er et interaktivt register hvor du kan søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter samt få opplysninger om én bestemt tillatelse.

Direktoratet publiserer også en oppdatert liste i xls-format over alle akvakulturtillatelser.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.fiskeridir.no/register/akvareg/?m=utlutl_kons
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:49 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:25 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus