Brněnské vodárny a kanalizace - kvalita vody

Data o kvalitě pitné vody za období 2014 – 2017. V příloze jsou uvedeny výsledky rozborů odebraných na stálých odběrných místech pro odběr vzorků vody určených KHS JmK se sídlem v Brně v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb. MZd, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author
Last Updated May 26, 2017, 14:00 (UTC)
Created May 26, 2017, 08:41 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus