Statlig støtte til politiske partier i kommuner og fylker

Oversikt over statlig støtte til politiske partier i kommuner og fylker. Tilskuddet er regnet ut på grunnlag av valgresultatet i 2007. For fylkes- og kommunepartier er støtte delt i grunnstøtte og stemmestøtte, mens fylkesungdomsorganisasjoner bare har stemmestøtte.

Oversikten går ned på kommune- og fylkesnivå.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://partistotte.fylkesmannen.no/PartistotteWeb/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:50 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:29 (UTC)
Betingelser for bruk ""
Eks. på viderebruk av data i dag ""
Format "html"
Hvis utilgjengelig: hva slags format ønskelig? ""
Ideer til viderebruk (feks en tjeneste) ""
Kostnader (gratis eller evt pris) "gratis"
Mer informasjon "http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=618&amid=1723142"
Offentlig virksomhet (dataeier, datasettprodusent) "Fylkesmannen i Sogn og Fjordane"
Tilgjengelig? "Ja"
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus