Fartøyregisteret

Gjennom Fiskeridirektoratets fartøyregister kan du hente ut opplysninger om enkeltfartøy, fartøy registrert i bestemte fylker og kommuner og fartøy med bestemt størrelse (største lengde) per dato. Man får presentert informasjon knyttet til selve fartøyet, eier, konsesjoner/deltakeradganger, kvoter og fangst relatert til kvote. Registeret blir oppdatert daglig.

Historiske data i egne filer fra 1920-2001.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.fiskeridir.no/register/fartoyreg/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:49 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:27 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus