Kjøperregister

Inneholder opplysninger om registrerte førstehåndskjøpere av fisk. Registeret blir oppdatert daglig.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.fiskeridir.no/register/kjoperreg/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:47 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:24 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus