Kristiansand: Voteringsdata fra kommunestyret fordelt på representanter og partier

Nett-tjeneste hvor man kan finne ut hvordan det enkelte parti og bystyrerepresentanter har stemt i politiske saker i Kristiansand siden 2007. Via søk også tilgang til saksdokumenter og lydfil fra debatten i bystyret.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://kristiansand.kommune.no/Selvbetjening/Voteringsoversikt/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:50 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:26 (UTC)
Betingelser for bruk ""
Eks. på viderebruk av data i dag ""
Format "html"
Hvis utilgjengelig: hva slags format ønskelig? ""
Ideer til viderebruk (feks en tjeneste) "Tjeneste der en kan abonnere via RSS/epost p\u00e5 enkeltpolitikere, partier og saker, kort sagt bedre utnyttelse av potensialet i dataene. Se http://projects.washingtonpost.com/congress/"
Kostnader (gratis eller evt pris) "Gratis"
Mer informasjon ""
Offentlig virksomhet (dataeier, datasettprodusent) "Kristiansand kommune"
Tilgjengelig? "Ja (men kun web-grensesnitt, ikke nedlasting)"
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus