Labour cost regional statistics: Prague - Regionální statistika ceny práce: hl. m. Praha

English description

Labour cost regional statistics is a statistical survey in which salary rates and working hours are studied. The statistics is available from the Integrated portal of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic homepage.

This package contains data about Prague.

Part of package:labour_cost_regional_statistics.

Český popis

Regionální statistika ceny práce je statistické šetření, v rámci kterého jsou zjišťovány úrovně výdělků a pracovní doba zaměstnanců v jednotlivých krajích České republiky. Tato statistika je dostupná v rámci Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Domovská stránka Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Tento balíček obsahuje údaje o Hlavní městě Praha.

Dataset structure (Struktura datasetu)

The following picture represents an UML class diagram describing sources in this dataset. All sources shloud have similar structure.

Na následujícím obrázku je uveden UML diagram tříd vytvořený pro zdroje v tomto datasetu. Všechny zdroje by měli mít stejnou strukturu.

Alt text

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/pra
Author Ministry of Labour and Social Affairs - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Last Updated November 27, 2014, 20:57 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:57 (UTC)
Language "Czech"
child_of:labour_cost_regional_statistics "This dataset is part of dataset Labour cost regional statistics."
dcat:theme "http://eurovoc.europa.eu/149305, http://eurovoc.europa.eu/139696, http://eurovoc.europa.eu/222361, http://eurovoc.europa.eu/215341, http://eurovoc.europa.eu/131704, http://eurovoc.europa.eu/138096, http://eurovoc.europa.eu/142530, http://eurovoc.europa.eu/209628, http://eurovoc.europa.eu/214420, http://eurovoc.europa.eu/217190, http://eurovoc.europa.eu/142776, http://eurovoc.europa.eu/217368, http://id.esd.org.uk/subject/57"
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus