Law for People - Zákony pro lidi

Webové rozhraní, které umožňuje přístup a nahlédnutí do přepisů všech sbírek zákonů ČR.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.zakonyprolidi.cz/
Last Updated November 27, 2014, 20:34 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:34 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus