NVE: Luftledninger og kabler fordelt fylkesvis

Fordeling av luftledninger og kabler fordelt fylkesvis på spenningsnivå (kun regional og sentralnett) i km. Oppdatert pr. januar 2010

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://nve.no/no/Energi1/Kraftsystemet/Kraftsystemdata/Statistikk-for-ledninger/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:48 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:30 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus