Partiregisteret

Partiregisteret er et register over politiske partier. Hovedformålet bak registreringsordningen er å gi politiske partier mulighet til å skaffe seg enerett til et partinavn.

Registerutskrift inneholder alle sentrale opplysninger som er registrert i Partiregisteret. Opplysning om partiets navn, organisasjonsnummer, adresse, partiets utøvende organ og om kontaktperson registrert i Enhetsregisteret.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://w2.brreg.no/partireg/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:50 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:31 (UTC)
Betingelser for bruk ""
Eks. på viderebruk av data i dag ""
Format "html"
Hvis utilgjengelig: hva slags format ønskelig? ""
Ideer til viderebruk (feks en tjeneste) ""
Kostnader (gratis eller evt pris) "gratis"
Mer informasjon ""
Offentlig virksomhet (dataeier, datasettprodusent) "Br\u00f8nn\u00f8ysundregistrene"
Tilgjengelig? "Ja"
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus