Statsregnskap - månedlig

Tall fra statsregnskapet publiseres månedlig av Direktoratet for økonomistyring.

Det produseres tre rapporter: (1) Statens utgifter, (2) Statens inntekter og (3) Bevilgningshistorikk (endringer som er gjort på budsjettposter gjennom året).

Statsregnskapet består av et bevilgnings- og et kapitalregnskap. Bevilgningsregnskapet er en oversikt over utgifter og inntekter i staten etter kontantprinsippet. Bevilgningsregnskapet presenteres månedlig. Kapitalregnskapet er en oppstilling av statens balanse og presenteres sammen med bevilgningsregnskapet i det årlige statsregnskapet (Meld. St. 3). Kapitalregnskapet har hovedvekt på statens finansielle eiendeler, gjeld og egenkapital. Statsregnskapet er basert på rapportering fra statlige virksomheter og departementene.

Spørsmål kan rettes til: [email protected]

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Statsregnskapet/Manedlig-statsregnskap/
Author Olav A. Øvrebø
Last Updated November 27, 2014, 20:50 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:29 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus