Evidence of territorial planning in the South Moravian Region completion - Evidence rozpracovanosti územního plánování v Jihomoravském kraji

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://up.kr-jihomoravsky.cz/webcz/evidence.asp
Author South moravian region - Jihomoravský kraj
Last Updated November 27, 2014, 20:57 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:57 (UTC)
Homepage "http://www.kr-jihomoravsky.cz/"
Language "czech"
Size "196kB"
dcat:theme "http://eurovoc.europa.eu/135240, http://eurovoc.europa.eu/212240, http://eurovoc.europa.eu/149300, http://eurovoc.europa.eu/222356, http://id.esd.org.uk/subject/2244"
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus