The Supply Chain of CO2 emissions

Forskningsprosjektet "The Supply Chain of CO2 emissions" kobler data om utslipp fra fossile energikilder fordelt på land og regioner med data om verdenshandel og økonomi. Slik kan utslippskilder spores gjennom hele den globale forsyningskjeden. Det gjør det bl.a. mulig å se hvor i verden CO2 ble sluppet ut for å produsere de varer og tjenester som forbrukes i et bestemt land. En kan også gå et skritt til bakover i kjeden og se hvor det fossile brenselet som trengtes for å produsere de samme varene og tjenestene, stammer fra. Bak prosjektet står forskere fra Carnegie Institution for Science og norske Cicero.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://supplychainco2.stanford.edu/
Author www.energiogklima.no
Maintainer www.energiogklima.no
Last Updated November 27, 2014, 20:51 (UTC)
Created November 27, 2014, 20:30 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus