88 datasets found

Licenses: License not specified Organizations: no-ckan-net

Filter Results
 • The Supply Chain of CO2 emissions

  Forskningsprosjektet "The Supply Chain of CO2 emissions" kobler data om utslipp fra fossile energikilder fordelt på land og regioner med data om verdenshandel og økonomi. Slik...
 • Norske utslipp

  Nettstedet norskeutslipp.no har oppdatert informasjon om utslipp, produksjonsmengder og avfall for de største forurensningskildene i Norge. Data kan hentes ut i bl.a csv og...
 • Partiregisteret

  Partiregisteret er et register over politiske partier. Hovedformålet bak registreringsordningen er å gi politiske partier mulighet til å skaffe seg enerett til et partinavn....
 • Politiske partiers inntekter - fullstendig oversikt

  Fullstendig inntektsoversikt for de politiske partiene: Statlig og kommunal støtte, bidrag fra privatpersoner, kommersielle inntekter mm. Fra hovedorganisasjonsnivå ned til de...
 • Statlig støtte til politiske partier i kommuner og fylker

  Oversikt over statlig støtte til politiske partier i kommuner og fylker. Tilskuddet er regnet ut på grunnlag av valgresultatet i 2007. For fylkes- og kommunepartier er støtte...
 • Kristiansand: Voteringsdata fra kommunestyret fordelt på representanter og pa...

  Nett-tjeneste hvor man kan finne ut hvordan det enkelte parti og bystyrerepresentanter har stemt i politiske saker i Kristiansand siden 2007. Via søk også tilgang til...
 • Virksomme ord: Database med politiske taler

  Formålet med databasen er å dokumentere den politiske talens historie i Norge. Her finnes taler i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språklig sett tidsriktige som...
 • Medisinsk fødselsregister

  Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret skal bidra med å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer...
 • Fylkestinget i Hordaland - folkevalgte representanter

  Liste over folkevalgte representanter i fylkestinget i Hordaland, med biografiske opplysninger for hver folkevalgt. Data fra periodene siden 1999. OBS: Dataene er ikke...
 • Styrevervregisteret over personer i kommunal sektor

  Register der det kan søkes på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av...
 • Statsregnskap - månedlig

  Tall fra statsregnskapet publiseres månedlig av Direktoratet for økonomistyring. Det produseres tre rapporter: (1) Statens utgifter, (2) Statens inntekter og (3)...
 • NVE: Konsesjonssaker på høyring

  Gir oversikt over konsesjonssaker for kraftverk som er til høyring, handsaming og tidlegare gjeve eller avslåtte søknader. * Vannkraft * Andre vassdragsinngrep * Nett *...
 • Fiskermanntallet

  Her finner du lister over personer som er registrert i Fiskermanntallet på blad A (deltid) og B (heltid). Registeret blir oppdatert daglig. Fiskermanntallets formål er å sikre...
 • Statens pensjonsfond utland: Oversikt over stemmegivning i selskaper 2009

  Oversikt over Statens pensjonsfond utlands stemmegivning i 2009 i selskaper der fondet eier aksjer.
 • Fartøyregisteret

  Gjennom Fiskeridirektoratets fartøyregister kan du hente ut opplysninger om enkeltfartøy, fartøy registrert i bestemte fylker og kommuner og fartøy med bestemt størrelse...
 • Artsobservasjoner

  Artsobservasjoner er en uavhengig felles tjeneste for rapportering av artsfunn. Uavhengig i den forstand at det er rapportøren selv som bestemmer hva som rapporteres og som eier...
 • Valgresultater i Sverige

  Side fra Valmyndigheten som gir tilgang til rådata fra valget 2010. Bl.a. valgresultater, plassering av valglokaler, detaljer om kandidater mm. Formater: xml, skv, xls, gis.
 • Akvakulturtillatelser

  Fiskeridirektoratets register over akvakulturtillatelser er et interaktivt register hvor du kan søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter samt få opplysninger om én...
 • Human Development Index 1980-2010

  Human Development Index lages av FNs utviklingsprogram (UNDP) og er en rangering av utvikling i verdens land basert på et avgrenset sett indikatorer. Datasettet inneholder...
You can also access this registry using the API (see API Docs).